Ківалов Сергій Васильович

Ківалов Сергій Васильович

 


Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​Детальніше ...Недавние добавления

 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Голубєва, Неллі Юріївна; Андронов, Ігор Володимирович; Апалькова, Інна Сергіївна; Бут, Ілля Олександрович; Волкова, Наталія Василівна; Головко, Катерина Володимирівна; Гонгало, Регіна Францівна; Журило, Сергій Сергійович; Притуляк, Валерій Миколайович; Стоянова, Тетяна Анатоліївна; Цал-Цалко, Юлія Юліївна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитро Вікторович; Яніцька, Інна Анатоліївна; Голубцова, Олена Олександрівна; Соломахіна, Олена Миколаївна; Іліопол, Інна Михайлівна; Кивалов, Сергей Васильевич; Голубева, Нелли Юрьевна; Андронов, Игорь Владимирович; Апалькова, Инна Сергеевна; Бут, Илья Александрович; Волкова, Наталья Васильевна; Головко, Екатерина Владимировна; Гонгало, Регина Францевна; Журило, Сергей Сергеевич; Притуляк, Валерий Николаевич; Стоянова, Татьяна Анатольевна; Цал-Цалко, Юлия Юльевна; Чванкин, Сергей Анатольевич; Черемнов, Дмитрий Викторович; Яницкая, Инна Анатольевна; Голубцова, Елена Александровна; Соломахина, Елена Николаевна; Илиопол, Инна Михайловна; Kivalov, Sergey V.; Golubeva, Nelli Yu.; Andronov, Igor V.; ApaIkova, Inna S.; Boot, Ilya O.; Volkova, Natalya V.; Golovko, Ekaterina V.; Gongalo, Regina F.; Pritulyak, Valeriy M.; Stoyanova, Tatyana A.; Tsal-Tsalko, Julia Ju.; Chwankin, Sergey A.; Cheremnov, Dmitriy V.; Yanitskaya, Inna A.; Golubtsova, Elena E.; Solomakhina, Elena N.; Iliopol, Inna M. (2017)
  Монографія містить дослідження найбільш цікавих інститутів цивіль­ ного процесуального права, які актуалізуються у світлі судової реформи: вплив реформи судоустрою на цивільне судочинство, принципи ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Одеса : Фенікс, 2013)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (ФОП Грінь Д. С., 2017)
  В статті розглядаються можливі шляхи удосконалення державної політики України у сфері справляння портових зборів. В історичному розвитку досліджуються складені до сьогодні концепції формування та ...
 • Ківалов, С. В.; Полянський, Ю. Є.; Долежан, В. В.; Бакаянова, Н. М.; Свида, О. Г.; Кивалов, С. В.; Полянский, Ю. Е.; Свида, А. Г.; Kivalov, S. V.; Poliansky, Y. E.; Dolezhan, V. V.; Bakayanova, N. M.; Svida, O. G. (2015)
  У статті досліджуються проблеми конституційного і законодавчого регулювання процесів реформування судової влади України та суміжних інститутів. Стаття містить аналіз основних аспектів судової реформи, включаючи ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016)
  Статтю присвячено дослідженню питань реформування сфери державної митної справи, здійснюваного в межах окремого територіального митного органу Одеської митниці ДФС. Акцентовано увагу на недоопрацюваннях ...
 • Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M.; Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Yelenich, Svitlana I. (2016)
  Покажчик продовжує серію «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» і присвячений науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у сфері ...
 • Кузнецов, Сергій Олександрович; Кузнецов, Сергей Александрович; Kuznecov, Sergej; Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tat'jana (2016)
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Ківалов, Сергій Васильович; Kivalov, Sergiy (2016)
  В статье рассматривается история становления свободных экономических зон (порто-франко) в Одесском регионе начиная с ХІХ века. Отмечается преимущества их создания и функционирования. При исследовании современного этапа ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  У статті досліджено сутність та ознаки примирення сторін публічно-правового спору через застосування медіативних процедур. Визначено відмінності угоди про примирення в адміністративному судочинстві та за наслідками медіації. ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (2003)
 • Ківалов, С. В.; Кивалов, С. В.; Kivalov, S. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена визначенню сутності і значення процесуальних форм у діяльності адміністративних судів. Зміст категорії «процесуальна форма» розкривається у широкому та вузькому значенні. У широкому ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergey V. (Одеса : Юридична література, 2016-05-05)
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergej (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  The article is devoted to the analysis of the current legislation concerning legal regulation of the proceeding in cases connected with deportation of foreigners and persons without a citizenship. ...
 • Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakeljan, Minas (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  The article discussed the problem of transforming of the content of human rights function of the modern state. Particular attention is paid to the implementation of human rights function of the ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, S. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  Стаття присвячена аналізу принципів державної служби, передбачених у Законі «Про державну службу» (2011 р.). Особлива увага приділена порівняльній характеристиці принципів у чинному Законі «Про державну службу» (1993 р.) ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, S. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  Статтю присвячено формуванню основоположних засад досудового врегулювання публічно-правових спорів, віднесених до юрисдикції адміністративних судів. Окреслено систему принципів досудового врегулювання ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, S. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  У статті проаналізовано новітні положення Закону України «Про державну службу» 2011 р., зокрема поняття «державна служба» та «державний службовець», крізь призму визначення переліку повноважень останнього, надано принципово ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergej (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  In the article there are analyzed different approaches to the definition of the essence and term of the “administrative law suit” as the administrative law category. The attention is accented on three approaches in the ...
 • Ківалов, С. В.; Кивалов, С. В.; Kivalov, S. V.; Туляков, В. О.; Туляков, В. А.; Tulyakov, V. A.; Мирошниченко, Н. А.; Мирошниченко, Н. А.; Miroshnichenko, N. A.; Балобанова, Д О.; Балобанова, Д О.; Balobanovа, D. O.; Коломієць, Ю. Ю.; Коломиец, Ю. Ю.; Kolomiets, Yu. Yu.; Березовська, Н. Л.; Березовская, Н. Л.; Berezovska, N. L.; Дмитрук, М. М.; Дмитрук, М. M.; Dmitruk, М. M.; Мирошниченко, Н. М.; Мирошниченко, Н. М.; Miroshnichenko, N. M.; Колодін, Д. О.; Колодин, Д. А.; Kolodin, D. O.; Поліщук, О. М.; Полищук, О. М.; Polishchuk, O. M.; Макаренко, А. С.; Макаренко, А. С.; Makarenko, A. S.; Ігнатенко, М. П.; Игнатенко, М. П.; Ignatenko, M. P. (2014)
  Монографія підготовлена колективом авторів у результаті виконання науково-дослідницьких робіт за фундаментальною науковою темою «Наукове та законодавче забезпечення реалізації концепції ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS