Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні

Show simple item record

dc.contributor.author Острійчук, О. П.
dc.contributor.author Острийчук, О. П.
dc.contributor.author Ostriychuk, O. P.
dc.date.accessioned 2016-05-06T07:28:21Z
dc.date.available 2016-05-06T07:28:21Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Острійчук О. П. Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні / О. П. Острійчук // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 321-327. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4664
dc.description Острійчук О. П. Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні / О. П. Острійчук // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 321-327. ru_RU
dc.description.abstract У статті проведено глибокий аналіз існуючих доктринальних тлумачень визначення «показання обвинуваченого», наголошено на важливості цього виду доказів у практичній діяльності. Акцентовано увагу на деяких особливостях отримання показань обвинуваченого. Дано оцінку праву обвинуваченого на відмову від дачі показань, наведено приклади протидії обвинуваченого під час дачі показань. Зроблено висновки про необхідність подальшого опрацювання предмета дослідження з метою винайдення оптимальної системи використання показань обвинуваченого в процесі доказування. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject показання обвинуваченого ru_RU
dc.subject доказування ru_RU
dc.subject відмова від дачі показань ru_RU
dc.subject процесуальні джерела доказів ru_RU
dc.subject показания обвиняемого ru_RU
dc.subject доказывания ru_RU
dc.subject отказ от дачи показаний ru_RU
dc.subject процессуальные источники доказательств ru_RU
dc.subject testimony of the defendant ru_RU
dc.subject evidence ru_RU
dc.subject refusal to testify ru_RU
dc.subject judicial sources of evidence ru_RU
dc.title Показання обвинуваченого як окремий вид процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record