Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження

Show simple item record

dc.contributor.author Чернишов, Г. М.
dc.contributor.author Чернышёв, Г. М.
dc.contributor.author Chernyshov, G. M.
dc.date.accessioned 2016-05-10T06:47:06Z
dc.date.available 2016-05-10T06:47:06Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Чернишов Г. М. Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження / Г. М. Чернишов // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 369-376. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4677
dc.description Чернишов Г. М. Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження / Г. М. Чернишов // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 369-376. ru_RU
dc.description.abstract У статті аналізується фінансове шахрайство як злочинна діяльність. Обґрунтовується доцільність використання діяльнісного підходу в дослідженні проявів злочинності в цілому та фінансового шахрайства зокрема, а також у практиці попередження злочинів. Надається авторське розуміння поняття «злочинна діяльність». ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject діяльність ru_RU
dc.subject злочинна діяльність ru_RU
dc.subject злочинна діяльність ru_RU
dc.subject фінансове шахрайство ru_RU
dc.subject попередження злочинності ru_RU
dc.subject деятельность ru_RU
dc.subject преступная деятельность ru_RU
dc.subject финансовое мошенничество ru_RU
dc.subject предупреждение преступности ru_RU
dc.subject activity ru_RU
dc.subject criminal activity ru_RU
dc.subject financial fraud ru_RU
dc.subject crime prevention ru_RU
dc.title Фінансове шахрайство як злочинна діяльність: методологічні проблеми дослідження ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record