Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій

Show simple item record

dc.contributor.author Тереняк, Л. В.
dc.contributor.author Terenyak, L. V.
dc.date.accessioned 2016-05-12T06:48:05Z
dc.date.available 2016-05-12T06:48:05Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Тереняк Л. В. Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій / Л. В. Тереняк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 447-454. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4722
dc.description Тереняк Л. В. Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій / Л. В. Тереняк // Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.]; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса: Юрид. л-ра, 2013. – Вип. 70. - С. 447-454. ru_RU
dc.description.abstract Проаналізовано чинну нормативну базу місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади, законодавчі та адміністративні перешкоди, що стримують процес розвитку сільської місцевості. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject самоврядування ru_RU
dc.subject сільська територія ru_RU
dc.subject територіальна громада ru_RU
dc.subject державна підтримка ru_RU
dc.subject самоорганізація ru_RU
dc.subject правове забезпечення ru_RU
dc.subject самоуправление ru_RU
dc.subject сельская территория ru_RU
dc.subject территориальная община ru_RU
dc.subject государственная поддержка ru_RU
dc.subject самоорганизация ru_RU
dc.subject правовое обеспечение ru_RU
dc.subject self-government ru_RU
dc.subject rural area ru_RU
dc.subject local community ru_RU
dc.subject government support ru_RU
dc.subject self-organization ru_RU
dc.subject legal support ru_RU
dc.title Правове забезпечення функцій сільського самоврядування в розвитку територій ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record