Аналіз процесу інформатизації галузі освіти в Україні та особливості функціонування єдиної державної електронної бази з питань освіти

Show simple item record

dc.contributor.author Дробожур, Р. Р.
dc.contributor.author Дробожур, Р. Р.
dc.contributor.author Drobozhur, R.
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-05-13T12:07:04Z
dc.date.available 2016-05-13T12:07:04Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Дробожур Р. Р. Аналіз процесу інформатизації галузі освіти в Україні та особливості функціонування єдиної державної електронної бази з питань освіти / Р. Р. Дробожур // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 428-430. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4770
dc.description Дробожур Р. Р. Аналіз процесу інформатизації галузі освіти в Україні та особливості функціонування єдиної державної електронної бази з питань освіти / Р. Р. Дробожур // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 428-430. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject ЄДЕБО ru_RU
dc.subject Єдина державна електронна база з питань освіти ru_RU
dc.subject інформатизація освітньої сфери в Україні ru_RU
dc.subject інформатизація галузі освіти в Україні ru_RU
dc.subject Единая государственная электронная база по вопросам образования ru_RU
dc.subject информатизация образовательной сферы в Украине ru_RU
dc.subject информатизация отрасли образования в Украине ru_RU
dc.subject The only state electronic database on education ru_RU
dc.subject informatization of education in Ukraine ru_RU
dc.title Аналіз процесу інформатизації галузі освіти в Україні та особливості функціонування єдиної державної електронної бази з питань освіти ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record