Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення

Show simple item record

dc.contributor.author Махніцький, О. І.
dc.contributor.author Махницкий, О. И.
dc.contributor.author Makhnitskyi, O. I.
dc.date.accessioned 2016-05-19T07:30:20Z
dc.date.available 2016-05-19T07:30:20Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Махніцький О. І. Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення / О. І. Махніцький // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 24-31. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4820
dc.description Махніцький О. І. Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення / О. І. Махніцький // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 24-31. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено розкриттю змісту та визначенню поняття судового конституціоналізму в контексті його співвідношення з концептом судової влади. На основі системного аналізу доктринальних підходів щодо визначення судового конституціоналізму робиться висновок, що в умовах сучасного конституціоналізму наслідком ефективного функціонування судової влади є формування судового конституціоналізму як якісного стану правосуддя, що забезпечує режим верховенства права, верховенства і прямої дії Конституції України, правового обмеження (самообмеження) публічної влади на користь громадянського суспільства, прав і свобод людини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject судова влада ru_RU
dc.subject судовий конституціоналізм ru_RU
dc.subject правосуддя ru_RU
dc.subject верховенство права ru_RU
dc.subject органи конституційної юрисдикції ru_RU
dc.subject Конституційний Суд України ru_RU
dc.subject Конституція ru_RU
dc.subject судебная власть ru_RU
dc.subject судебный конституционализм ru_RU
dc.subject правосудие ru_RU
dc.subject верховенство права ru_RU
dc.subject органы конституционной юрисдикции ru_RU
dc.subject Конституционный Суд Украины ru_RU
dc.subject Конституция ru_RU
dc.subject judicial power ru_RU
dc.subject judicial Constitutionalism ru_RU
dc.subject justice ru_RU
dc.subject rule of law ru_RU
dc.subject the bodies of Constitutional jurisdiction ru_RU
dc.subject Constitutional Court of Ukraine ru_RU
dc.subject the Constitution ru_RU
dc.title Судовий конституціоналізм і судова влада: до постановки питання про поняття та співвідношення ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record