Антропологія в системі цінностей права

Show simple item record

dc.contributor.author Завальнюк, В. В.
dc.contributor.author Zavalniuk, V. V.
dc.date.accessioned 2016-05-19T07:53:35Z
dc.date.available 2016-05-19T07:53:35Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Завальнюк В. В. Антропологія в системі цінностей права / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 31-37. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4821
dc.description Завальнюк В. В. Антропологія в системі цінностей права / В. В. Завальнюк // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 31-37. ru_RU
dc.description.abstract Юридична антропологія у формуванні правової культури українського народу і у розвитку правової системи України становить інтерес, оскільки з позицій антропологічного підходу культура в цілому розуміється як сукупність благ, створених людиною, на відміну від природних. Достойністю антропологічного підходу є глибина аналізу культури як прояву різноманітних сфер людського життя. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject правова культура ru_RU
dc.subject антропологія права ru_RU
dc.subject антроплологічний підхід ru_RU
dc.subject правова система ru_RU
dc.subject правове життя ru_RU
dc.subject правовая культура ru_RU
dc.subject антропология права ru_RU
dc.subject антропологический подход ru_RU
dc.subject правовая система ru_RU
dc.subject правовая жизнь ru_RU
dc.subject legal culture ru_RU
dc.subject anthropology law ru_RU
dc.subject antroplology approach ru_RU
dc.subject the legal system ru_RU
dc.subject the legal life ru_RU
dc.title Антропологія в системі цінностей права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record