Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Show simple item record

dc.contributor.author Коритко, Л. Я.
dc.contributor.author Корытко, Л. Я.
dc.contributor.author Korytko, L. Ya.
dc.date.accessioned 2016-05-19T12:31:49Z
dc.date.available 2016-05-19T12:31:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Коритко Л. Я. Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / Л. Я. Коритко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 43-48. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4826
dc.description Коритко Л. Я. Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. / Л. Я. Коритко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 43-48. ru_RU
dc.description.abstract Статтю присвячено вивченню розвитку регулювання земельних відносин в Австрійській імперії починаючи з кінця ХVІІІ ст. Досліджено, що за відсутності в австрійському праві комплексного нормативно-правового акта земельного законодавства такі відносини регулювалися Цивільним кодексом 1811 року та низкою інших законодавчих актів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject землі ru_RU
dc.subject земельні відносини ru_RU
dc.subject Східна Галичина ru_RU
dc.subject Австрійська (Австро-Угорська) імперія ru_RU
dc.subject земли ru_RU
dc.subject земельные отношения ru_RU
dc.subject Восточная Галичина ru_RU
dc.subject Австрийская (Австро-Венгерская) империя ru_RU
dc.subject lands ru_RU
dc.subject lands relations ru_RU
dc.subject the Eastern Halychyna ru_RU
dc.subject Austrian (Austria-Hungary) Empire ru_RU
dc.title Ґенеза регулювання земельних відносин в австрійському праві кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record