Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права

Show simple item record

dc.contributor.author Балабанова, Д. О.
dc.contributor.author Балабанова, Д. А.
dc.contributor.author Balabanova, D. A.
dc.date.accessioned 2016-05-20T07:20:13Z
dc.date.available 2016-05-20T07:20:13Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Балабанова Д. А. Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права / Д. А. Балабанова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 87-96. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4834
dc.description Балабанова Д. А. Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права / Д. А. Балабанова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 87-96. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена співвідношенню раціонального й почуттєво-емоційного аспектів правосвідомості і поведінки суб’єктів права в процесах функціонування права. Визнання єдності раціонального й почуттєво-емоційного компонентів розглядається як необхідна умова ефективності моделей функціонування права в суспільстві. Обґрунтовується теза про те, що в сучасній юриспруденції необхідно спиратися на широке розуміння розумності, раціональності права, яке не допускає ізоляції розуму від вищих соціальних почуттів людини, від практичної сфери буття, тобто виключає методологічний раціоналізм. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject раціональне ru_RU
dc.subject почуттєво-емоційне ru_RU
dc.subject суб’єкти права ru_RU
dc.subject моделі функціонування права ru_RU
dc.subject рациональное ru_RU
dc.subject чувственно-эмоциональное ru_RU
dc.subject субъекты права ru_RU
dc.subject модели функционирования права ru_RU
dc.subject rational ru_RU
dc.subject sensible-emotional ru_RU
dc.subject legal subjects ru_RU
dc.subject functioning models of law ru_RU
dc.title Раціональний та почуттєво-емоційний аспекти правосвідомості та поведінки суб’єктів права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record