Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека

Show simple item record

dc.contributor.author Звьоздная, Т. М.
dc.contributor.author Звездная, Т. Н.
dc.contributor.author Zvyozdnaya, T. N.
dc.date.accessioned 2016-05-23T06:03:22Z
dc.date.available 2016-05-23T06:03:22Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Звьоздная Т. М. Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека / Т. М. Звьоздная // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 179-184. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4861
dc.description Звьоздная Т. М. Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека / Т. М. Звьоздная // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 179-184. ru_RU
dc.description.abstract У статті досліджується виникнення міграції як явища, визначаються причини, які сприяють нелегальній міграції, висвітлюється її небезпека, оскільки розуміння причин виникнення та закономірностей розвитку нелегальної міграції дає можливість побудувати в цій сфері таку політику, котра б максимально відповідала державним інтересам. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject нелегальна міграція ru_RU
dc.subject поширені причини ru_RU
dc.subject дестабілізація ru_RU
dc.subject фактори ru_RU
dc.subject нелегальная миграция ru_RU
dc.subject распространенные причины ru_RU
dc.subject дестабилизация ru_RU
dc.subject illegal migration ru_RU
dc.subject widespread reasons ru_RU
dc.subject destabilization ru_RU
dc.subject factors ru_RU
dc.title Нелегальна міжнародна міграція: причини та небезпека ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record