Іджтіхад у системі джерел мусульманського права

Show simple item record

dc.contributor.author Мавед, С. О.
dc.contributor.author Maved, S. O.
dc.date.accessioned 2016-05-23T06:25:05Z
dc.date.available 2016-05-23T06:25:05Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Мавед С. О. Іджтіхад у системі джерел мусульманського права / С. О. Мавед // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 189-196. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4863
dc.description Мавед С. О. Іджтіхад у системі джерел мусульманського права / С. О. Мавед // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 189-196. ru_RU
dc.description.abstract Вивчення питань, які виникають у мусульманському праві, виявило наявність у ньому різних форм розвитку й удосконалення реалізації правових підходів використання Корана і сунни. Процес розвитку і вдосконалення здійснюється в мусульманському праві від іджми (узгодженої думки крупних теологів) до кіясу (висновку за аналогією) і від кіясу до іджтіхаду (усередненої думки кваліфікованих, освічених спеціалістів), який фактично став посередником між шаріатом і дією правителів. Використання іджтіхада нині сприяє профілактиці, залякуванню, утриманню від майбутнього злочину шляхом попередження інших від здійснення порушень, у чому полягає гуманність його в мусульманському праві. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject іджтіхад ru_RU
dc.subject Коран ru_RU
dc.subject сунна ru_RU
dc.subject іджма ru_RU
dc.subject кіяс ru_RU
dc.subject муджтахід ru_RU
dc.subject хадіс ru_RU
dc.subject злочинність ru_RU
dc.subject творчість у мусульманському праві ru_RU
dc.subject иджтихад ru_RU
dc.subject иджма ru_RU
dc.subject кияс ru_RU
dc.subject муджтахиды ru_RU
dc.subject хадис ru_RU
dc.subject преступность ru_RU
dc.subject творчество в мусульманском праве ru_RU
dc.subject idzhtihad ru_RU
dc.subject Koran ru_RU
dc.subject sunnah ru_RU
dc.subject ijma ru_RU
dc.subject kiyas ru_RU
dc.subject mudzhtahid ru_RU
dc.subject Hadith ru_RU
dc.subject crime ru_RU
dc.subject creativity in islamic law ru_RU
dc.title Іджтіхад у системі джерел мусульманського права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record