Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 12: Recent submissions