Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України

Show simple item record

dc.contributor.author Цибульська, О. Ю.
dc.contributor.author Цибульская, О. Ю.
dc.contributor.author Tsabulskaya, O. Yu.
dc.date.accessioned 2016-05-25T08:12:26Z
dc.date.available 2016-05-25T08:12:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Цибульська О. Ю. Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України / О. Ю. Цибульська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 378-385. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4912
dc.description Цибульська О. Ю. Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України / О. Ю. Цибульська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 378-385. ru_RU
dc.description.abstract У статті заповідальний відказ досліджується як інститут цивільного права та як формальний акт. Як інститут цивільного права заповідальний відказ визначається сукупністю цивільно-правових норм, що регулюють відносини, які виникають внаслідок цього розпорядження. Як формальний акт заповідальний відказ є розпорядженням заповідача в межах заповіту, що за своєю сутністю є одностороннім правочином, оскільки опосередкується існуванням волі заповідача, та для виникнення правовідносин внаслідок якого необхідні інші юридичні факти (смерть заповідача, наявність заповіту, який містить розпорядження про заповідальний відказ, прийняття спадкоємцем спадщини, прийняття заповідального відказу відказоодержувачем), що разом із волею заповідача є юридичним складом. Визначається, що внаслідок заповідального відказу, як і будь-якого іншого одностороннього правочину, виникають недоговірні регулятивні зобов’язальні правовідносини. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject спадкування ru_RU
dc.subject заповіт ru_RU
dc.subject заповідальні розпорядження ru_RU
dc.subject вигодонабувач ru_RU
dc.subject спадкоємець за заповітом ru_RU
dc.subject зобов’язання ru_RU
dc.subject кредитор ru_RU
dc.subject боржник ru_RU
dc.subject наследование ru_RU
dc.subject завещание ru_RU
dc.subject завещательные распоряжения ru_RU
dc.subject выгодоприобретатель ru_RU
dc.subject наследник по завещанию ru_RU
dc.subject обязательство ru_RU
dc.subject должник ru_RU
dc.subject inheritance ru_RU
dc.subject testament ru_RU
dc.subject testamentary orders ru_RU
dc.subject remunerative receiver ru_RU
dc.subject beneficiary under will ru_RU
dc.subject obligation ru_RU
dc.subject creditor ru_RU
dc.subject debtor ru_RU
dc.title Визначення та сутність заповідального відказу як підстави виникнення правовідносин за цивільним законодавством України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record