Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 9

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Том 9

 

Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 9 / голов. ред. С. В. Ківалов ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2010. – 440 с.

Recent Submissions

  • Короткий, Тимур Робертович; Korotkyi, Tymur (Одеса : Юридична література, 2010)
    Стаття присвячена розгляду процесів демократизації міжнародного права, становлення принципу демократії в міжнародно-правовій системі. Досліджуються питання закріплення в міжнародному праві принципів та норм, які містять ...
  • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy (Одеса : Юридична література, 2010)
    Стаття присвячена розгляду питань щодо визначення сутності, правової природи, особливостей і правового регулювання відносин, які виникають при проходженні служби в органах прокуратури. Особливу увагу приділено розмежуванню ...