Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві

Show simple item record

dc.contributor.author Покора, І. Є.
dc.contributor.author Покора, И. Е.
dc.contributor.author Pokora, I. E.
dc.date.accessioned 2016-05-26T07:13:56Z
dc.date.available 2016-05-26T07:13:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Покора І. Є. Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві / І. Є. Покора // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 432-439. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4936
dc.description Покора І. Є. Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві / І. Є. Покора // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 432-439. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду питання щодо співвідношення матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві, дослідженню переваг та недоліків, які звичайно постають при використанні цих методів, а також доцільності застосування обох методів міжнародного приватного права. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject міжнародне приватне право ru_RU
dc.subject матеріально-правовий метод ru_RU
dc.subject колізійний метод ru_RU
dc.subject співвідношення та взаємодія ru_RU
dc.subject переваги та недоліки ru_RU
dc.subject международное частное право ru_RU
dc.subject материально-правовой метод ru_RU
dc.subject коллизионный метод ru_RU
dc.subject соотношение и взаимодействие ru_RU
dc.subject преимущества и недостатки ru_RU
dc.subject private international law ru_RU
dc.subject the substantive law method ru_RU
dc.subject the conflict of law method ru_RU
dc.subject relationship and interaction ru_RU
dc.subject advantages and disadvantages ru_RU
dc.title Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record