Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права

Show simple item record

dc.contributor.author Миколенко, О. І.
dc.contributor.author Миколенко, А. И.
dc.contributor.author Mikolenko, A. I.
dc.date.accessioned 2016-05-26T08:27:48Z
dc.date.available 2016-05-26T08:27:48Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Миколенко О. І. Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права / О. І. Миколенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 453-458. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4946
dc.description Миколенко О. І. Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права / О. І. Миколенко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 453-458. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду суб’єктивних факторів, які негативно впливають на розвиток юридичної науки в Україні. Розкривається їх сутність та особливості прояву в науці адміністративного права. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject юридична наука ru_RU
dc.subject наука адміністративного права ru_RU
dc.subject три рівні наукового пізнання ru_RU
dc.subject суб’єктивний фактор ru_RU
dc.subject юридическая наука ru_RU
dc.subject наука административного права ru_RU
dc.subject три уровня научного познания ru_RU
dc.subject субъективный фактор ru_RU
dc.subject jurisprudence ru_RU
dc.subject the science of administrative law ru_RU
dc.subject three levels of scientific knowledge ru_RU
dc.subject the subjective factor ru_RU
dc.title Суб’єктивні фактори, які негативно впливають на розвиток науки адміністративного права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record