Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики

Show simple item record

dc.contributor.author Тіщенко, В. В.
dc.contributor.author Тищенко, В. В.
dc.contributor.author Tyschenko, V. V.
dc.contributor.author Барцицька, А. А.
dc.contributor.author Барцицкая, А. А.
dc.contributor.author Bartsitskaya, A. A.
dc.date.accessioned 2016-05-27T09:55:12Z
dc.date.available 2016-05-27T09:55:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 560-566. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/4979
dc.description Тіщенко В. В., Барцицька А. А. Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики / В. В. Тіщенко, А. А. Барцицька // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 68. - С. 560-566. ru_RU
dc.description.abstract Дослідження спрямоване на визначення сутності технологічного підходу, а також його теоретичного та практичного значення. Обґрунтовано історичну обумовле- ність технологічного підходу в криміналістиці, виникнення якого відповідає загальним законам та пріоритетним напрямкам розвитку науки. З позицій технологічного підходу визначено напрямок дослідження об’єкта криміналістики як якісно нової форми наукового пізнання та функціонування складних систем – злочинної діяльності та діяльності з розслідування злочинів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject криміналістична технологія ru_RU
dc.subject технологічний підхід ru_RU
dc.subject системний підхід ru_RU
dc.subject функціональний підхід ru_RU
dc.subject діяльнісний підхід ru_RU
dc.subject криминалистическая технология ru_RU
dc.subject технологический подход ru_RU
dc.subject системный подход ru_RU
dc.subject функциональный подход ru_RU
dc.subject деятельностный подход ru_RU
dc.subject criminalistic technology ru_RU
dc.subject technological approach ru_RU
dc.subject system approach ru_RU
dc.subject functional approach ru_RU
dc.subject activity approach ru_RU
dc.title Становлення технологічного підходу – новаційний напрямок розвитку криміналістики ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record