Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 66: Recent submissions