Дисертації

 

Під-фонди цього фонду

Колекції в цьому фонді:

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
 • конституційне право; муніципальне право
 • цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право
 • господарське право; господарсько-процесуальне право
 • трудове право; право соціального забезпечення
 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право
 • адміністративне право и процес; фінансове право; інформаційне право
 • кримінальне право і кримінологія; кримінально-виконавче право
 • кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
 • судоустрій; прокуратура і адвокатура
 • міжнародне право
 • філософія права
 • політичні інститути і процеси
 • політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку

Останні додані

 • Кошіль, Наталія Михайлівна (Одеса, 2017-09-16)
  Дисертація є першим у національній юридичній науці дослідженням систематизації конституційного законодавства України, в якому виявлено перспективи інкорпорації, консолідації та кодифікації конституційного законодавства ...
 • Грігорова, Ганна Леонідівна (2017-09-16)
  Проаналізовано стан наукової розробки проблеми становлення інституту ювенальної відповідальності в українському праві. Визначено теоретико-методологічні засади вивчення інституту ювенальної відповідальності, досліджено ...
 • Гаркуша, Антон Тарасович (2017-09-15)
  Дисертацію присвячено характеристиці правового статусу НАДС у контексті реформування центральних органів виконавчої влади, ухвалення Законів України «Про державну службу» (2015) і «Про запобігання корупції» (2014), ...
 • Гараджаєв, Джейхун Ясін огли (2017-09-15)
  Дисертацію присвячено дослідженню конституційного статусу Конституційного Суду Азербайджанської Республіки та перспективам його вдосконалення із застосуванням досвіду Суду ЄС. Виявлено, що конституційний статус Конституційного ...
 • Дергільова, Олена Григорівна (2017-09-14)
  У дисертації проведено загальнотеоретичний аналіз категорії «нотаріальні акти» та встановлено їх місце у системі сучасного права. Проаналізовано природу правових актів, їх види та форми прояву. Сформульовано визначення ...
 • Даниленко, Юлія Сергіївна (2017-09-14)
  Дисертація є науковим дослідженням оцінювання у державній службі, його видів та їх особливостей. Проаналізовано рівень наукових розробок категорії «оцінювання у державній службі». Визначено поняття та досліджено сутність ...
 • Дудич, Андрій Васильович; Дудыч, Андрей Васильевич; Dudycz, Andrii V. (2017-09-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Мартинців, Андрей Михайлович; Мартынцив, Андрей Михайлович; Martyntsiv, Andrii M. (2017-09-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O. (2017-09-08)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Коваленко, Іван Анатолійович; Коваленко, Иван Анатольевич; Kovalenko, Ivan A. (2017-09-07)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Берш, Анастасія Яковлівна; Берш, Анастасия Яковлевна; Bersh, Anastasiya Ya. (2017-09-07)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Добровольський, Дмитро Миколайович; Добровольский, Дмитрий Николаевич; Dobrovolskyi, Dmytro M. (2017-05-30)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація є ...
 • Серебро, Михайло Володимирович; Серебро, Михаил Владимирович; Serebro, Mykhailo V. (2017-05-30)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Вандін, Євген Валерійович; Вандин, Евгений Валериевич; Vandin, E. V. (2017-05-29)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. У роботі на основі ...
 • Бакаянова, Нана Мезенівна; Бакаянова, Нана Мезенівна; Bakayanova, Nana M. (2017-05-29)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертацію присвячено ...
 • Білоус, Олена Юріївна; Белоус, Елена Юрьевна; Bilous, OlenaYu. (2017-05-20)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bogdan V. (2017-05-19)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Головачов, Ярослав Вячеславович; Головачов, Ярослав Вячеславович; Golovachev, Yaroslav V. (2017-05-19)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Чибісов, Дмитро Михайлович; Чибисов, Дмитрий Михайлович; Chybisov, Dmytro M. (Одеса, 2017-04-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія» – Одеса, 2017. Дисертація присвячена охороні ...
 • Сулейманова, Сусанна Рефатівна (Одеса, 2017-04-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичнихнаук зі спеціальністю 12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право». – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. У ...

View more