Збірники наукових праць

Збірники наукових праць

 

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

 • Зайнутдинов, Динар; Зайнутдинов, Динар Рафаилович; Зайнутдинов, Дінар Рафаїлович; Зайнутдинов, Д. Р.; Zainutdynov, Dinar R. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Статья посвящена рассмотрению процесса формирования западного правового пространства в Революционный период 1917 года и Гражданской войны 1917-1920 годов. Также автором анализируется становление государственности и правовой ...
 • Виговський, О. І.; Выговский, А. И.; Vygovskyy, А. I. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню правових питань використання проспекту як засобу забезпечення та розкриття інформації та ринку цінних паперів. У статті аналізується правова природа проспекту цінних паперів, питання ...
 • Бойко, Віктор Дмитрович; Бойко, Віктор; Бойко, Виктор Дмитриевич; Бойко, В. Д.; Boiko, Viktor D.; Василенко, М. Д.; Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, Н. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D. (Одеса : Гельветика, 2019)
  У статті досліджено реформу ЄС щодо захисту персональних даних через призму кібер-безпеки в умовах цифрового суспільства. Обговорено новації, розбіжності та протиріччя між чинним законодавством та технічним вирішенням ...
 • Аніщук, Н. В.; Аніщук, Ніна Володимирівна; Анищук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V.; Anischuk, N. V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації права жінок на носіння хіджабу у Туреччині. Ґендерний аналіз, застосований в процесі дослідження, надає можливість виявити коло гострих проблем, що пов’язані із дотриманням ...
 • Андрушко, Олександр Вікторович; Андрушко, Александр Викторович; Andrushko, Oleksandr V. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питань системи юридичної відповідальності за правопорушення в кримінальному процесі, що легалізує її як самостійний правовий інститут кримінального процесу.
 • Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Andreichenko, S.S. (Одеса : Гельветика, 2019)
  Стаття присвячена висвітленню питання доктринального розвитку концепції міжнародної відповідальності держав у ретроспективному розрізі. Обґрунтовується, що для подальшого теоретико-концептуального розвитку права ...
 • Чугуніков, Ігор Іванович; Чугуніков, І. І.; Чугуников, Игорь Иванович; Чугуников, И. И.; Chuhunikov, Ihor I. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті аналізується кримінально-правова природа такого елемента складу злочину, як об’єкт. Робиться висновок про те, що, незважаючи на його загальновизнаний обов’язковий характер під час вирішення питання щодо наявності ...
 • Чехович, Тетяна Валеріївна; Чехович, Т. В.; Чехович, Татьяна Валерьевна; Chekhovych, Tetiana V.; Chekhovych, T. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті досліджено актуальні питання застосування принципу рівності громадян перед законом у юрисдикційній діяльності суб’єктів публічного управління. Проведено аналіз нормативно-правових актів України, які становлять ...
 • Хитра, О. Л.; Хитрая, А. Л.; Хитра, Олександра Леонтіївна; Хитрая, Александра Леонтьевна; Khytra, Oleksandra (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті розкрито сутність реагування на кризові ситуації, що загрожують національній безпеці з позиції можливості його удосконалення під час заходів щодо утворення сектора безпеки й оборони. Проаналізовано місце реагування ...
 • Філей, Юрій Володимирович; Филей, Юрий Владимирович; Filei, Yurii (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено співвідношенню гуманізму та ефективності заходів кримінально-правового реагування. У роботі зазначається, що мета закону не в тому, щоб покарати заради кари, а в тому, щоб за допомогою застосування заходів ...
 • Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Сурилова, Е. А.; Surilova, Olena O.; Surilova, O. O. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Актуальність проблеми запровадження ефективного організаційно-правового механізму регулювання видобутку бурштину визначається тим, що Україна має значні запаси цієї сировини, за відсутності ефективного правового регулювання ...
 • Словська, І. Є.; Словська, Ірина Євгенівна; Словская, И. Е.; Словская, Ирина Евгеньевна; Slovska, I. E.; Slovska, Iryna E.; Царенко, Ольга Михайлівна; Царенко, О. М.; Tsarenko, O. M.; Tsarenko, Olha M. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Проаналізовано теоретичні аспекти інституту національної безпеки в Україні та розглянуто тенденції його нормативного закріплення. З’ясовано, що це одна з основоположних цінностей функціонування держави і суспільства. ...
 • Сачко, О. В.; Сачко, А. В.; Sachko, O. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті аналізуються проблеми забезпечення верховенства та інших європейських стандартів права при застосуванні інституту кримінального провадження на підставі угод, здійсненні спеціального (заочного) досудового розслідування ...
 • Припутень, Д. С.; Припутень, Д. С.; Pryputen, D. S. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Системний підхід є універсальним, сприяє формуванню відповідного адекватного формулювання суті досліджуваних проблем у конкретних науках і вибору ефективних шляхів їх вирішення. У статті приділено увагу ґрунтовному аналізу ...
 • Музичук, К. С.; Музычук, Е. С.; Muzychuk, K. S. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню принципів судочинства, завдяки яким ЄСПЛ відстоює ідеї демократії. Обґрунтовано, що глобальне громадянське суспільство сприяє поширенню демократичних цінностей. До цінностей глобального ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталя Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Мішина, Н. В.; Мишина, Н. В.; Mishyna, N. V. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Виділення публічного, приватного прибуткового та так званого третього секторів суспільства, тобто трисекторна модель суспільства, на сучасному етапі не є прийнятною для більшості дослідників сучасного суспільства. У статті ...
 • Мамалуй, Олександр Олексійович; Мамалуй, Александр Алексеевич; Mamalui O. O.; Mamalui, Oleksandr O.; Мамалуй, О. О.; Мамалуй А. А. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті проаналізовано принципи права, зокрема принципи реалізації норм податкового права. Принципи права формують своєрідну систему координат, у межах яких і мають розвиватися суспільні відносини. Розвиток вимог принципів ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y.; Магновський, І. Й.; Магновский, И. И.; Mahnovskyi, I. Y. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню теперішніх та подальших тенденцій конституційної реформи в Україні, виявленню особливостей забезпечення її дієвості та результативності. Засвідчено проблему «розриву» між об’єктивним рівнем ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A.; Латковська, Т. А.; Латковская, Т. А.; Latkovska, T. A. (Херсон : Гельветика, 2018)
  Статтю присвячено висвітленню проблем реформування податкової системи України, ефективне функціонування якої детермінує фінансову незалежність будь-якої держави, створює умови для розвитку економіки та бізнесу і є однією ...
 • Коваль, Алла Анатоліївна; Коваль, Алла Анатолиевна; Koval, Alla A.; Коваль, А. А. (Херсон : Гельветика, 2018)
  У статті визначено окремі актуальні проблеми правового регулювання та провадження негласних слідчих (розшукових) дій в аспекті забезпечення конституційних прав людини. Серед проблем виділено такі, як прогалина чинного КПК ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds