Browsing Збірники наукових праць by Author "658dffbf-c0e1-40db-b87f-156620e3ca9d"

Browsing Збірники наукових праць by Author "658dffbf-c0e1-40db-b87f-156620e3ca9d"

Sort by: Order: Results:

  • Чанишева, Г. І.; Лагутіна, І. В.; Краснов, Є. В.; Трюхан, О. А.; Сорочишин, М. В.; Римар, Б. А.; Кайтанський, О. С.; Медвідь, А. О.; Чанышева, Г. И.; Лагутина, И. В.; Краснов, Е. В.; Рымар, Б. А.; Кайтанский, А. С.; Медведь, А. А.; Chanysheva, G. I.; Lagutina, I. V.; Krasnov, E. V.; Triukhan, O. A.; Sorochyshyn, M. V.; Rymar, B. A.; Kaytansky, A. S.; Medvid, A. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
    У статті досліджується місце трудових та соціально-забезпечувальних прав у системі прав людини. Аналізуються юридична природа та своєрідність трудових і соціально-забезпечувальних прав. Визначаються поняття, ...
  • Лагутіна, І. В.; Лагутина, И. В.; Lagutina, I. V. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
    У статті обґрунтовується, що питання забезпечення прав і свобод людини й громадяни­ на посідають значне місце в діяльності всіх державних органів, оскільки це їхній важливий конституційний обов'язок. ...