Browsing Збірники наукових праць by Author "7c50bd07-df34-4b25-9df8-4364c08da272"

Browsing Збірники наукових праць by Author "7c50bd07-df34-4b25-9df8-4364c08da272"

Sort by: Order: Results:

  • Ващук, О. П.; Ващук, О. П.; Vaschuk, O. P. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)
    Статтю присвячено дослідженню верифікації та валідації на досудовому розслідуванні. На підставі їх термінологічного визначення виокремлено такі складники цих криміналістичних методів у межах дослідження невербальної ...
  • Ващук, О. П.; Vaschuk, O. P. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
    Статтю присвячено дослідженню складових емоційного стану потерпілого в криміналь­ному провадженні та його своєчасному діагностуванню з метою ефективного розслідування злочину. Проаналізовано окремі думки ...
  • Тіщенко, В. В.; Аленін, Ю. П.; Ващук, О. П.; Мурзановська, А. В.; Торбас, О. О.; Немно, Ю. М.; Панасюк, А. О.; Шкрибайло, М. В.; Земляна, О. А.; Тищенко, В. В.; Аленин, Ю. П.; Мурзановская, А. В.; Торбас, А. А.; Немно, Ю. Н.; Tischenko, V. V.; Alenin, Y. P.; Vaschuk, O. P.; Murzanovska, A. V.; Torbas, O. O.; Nemno, Y. N.; Panasiuk, A. O.; Shkrybaiilo, M. V.; Zemliana, O. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
    Стаття присвячена висвітленню окремих результатів дослідження проблем ефективності досудового розслідування у теоретичному та практичному аспектах. Так, здійснено аналіз реалізації засад кримінального ...