Основні трудові права у проекті Трудового кодексу

Show simple item record

dc.contributor.author Краснов, Єгор Володимирович
dc.contributor.author Краснов, Егор Владимирович
dc.contributor.author Krasnov, Yegor V.
dc.date.accessioned 2016-05-31T07:16:08Z
dc.date.available 2016-05-31T07:16:08Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Краснов Є. В. Основні трудові права у проекті Трудового кодексу / Є. В. Краснов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2011. - Вип. 57 - С. 127-132. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5033
dc.description Краснов Є. В. Основні трудові права у проекті Трудового кодексу / Є. В. Краснов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відп. за вип. В. М. Дрьомін ; МОНмолодьспорт України, НУ ОЮА. - Одеса : Юрид. л-ра, 2011. - Вип. 57 - С. 127-132. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячується аналізу основних трудових прав працівника, закріплених у нормах чинного національного законодавства та у доопрацьованому проекті Трудового кодексу України, підготовленого до другого читання. Вноситься декілька пропозицій та зауважень щодо удосконалення змісту ст. 21 проекту Трудового кодексу України. ru_RU
dc.description.abstract Статья посвящена анализу основных трудовых прав работника, закрепленных в нормах действующего национального законодательства и в доработанном проекте Трудового кодекса Украины, подготовленного ко второму чтению. Вносится ряд предложений и замечаний по совершенствованию содержания ст. 21 проекта Трудового кодекса Украины.
dc.description.abstract The article is devoted to the complex analysis fundamental labour rights of workers, that mansion at current legislation and at the Article 21. Labour rights of the project Labour code of Ukraine.
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject трудові правовідносини ru_RU
dc.subject основні трудові права ru_RU
dc.subject індивідуальні трудові права ru_RU
dc.subject колективні трудові права ru_RU
dc.subject працівник ru_RU
dc.subject роботодавець ru_RU
dc.subject трудовые правоотношения ru_RU
dc.subject основные трудовые права ru_RU
dc.subject индивидуальные трудовые права ru_RU
dc.subject коллективные трудовые права ru_RU
dc.subject работник ru_RU
dc.subject работодатель ru_RU
dc.subject fundamental labour rights ru_RU
dc.subject individual and collective labour rights ru_RU
dc.subject employee ru_RU
dc.subject employer ru_RU
dc.title Основні трудові права у проекті Трудового кодексу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record