Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції: Recent submissions