Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Том І: Recent submissions