Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології

Show simple item record

dc.contributor.author Андронов, І. В.
dc.contributor.author Андронов, И. В.
dc.contributor.author Andronov, I. V.
dc.date.accessioned 2016-06-02T12:18:52Z
dc.date.available 2016-06-02T12:18:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології / І. В. Андронов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. /редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю .П. Аленін [та ін.] ;МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 287-293. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5085
dc.description Андронов І. В. Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології / І. В. Андронов // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 287-293. ru_RU
dc.description.abstract Цивільний процесуальний кодекс України надає терміну «рішення» подвійного значення. Він використовується одночасно як узагальнююче поняття для всіх актів правосуддя, які ухвалюються судом в порядку цивільного судочинства, а також для позначення окремого процесуального документа, яким закінчується та вирішується по суті цивільна справа. Двозначність терміна «рішення» в цивільному процесуальному законодавстві призводить до розбіжностей у застосуванні в судовій практиці окремих положень процесуального законодавства. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject цивільний процес ru_RU
dc.subject цивільне судочинство ru_RU
dc.subject правосуддя ru_RU
dc.subject судове рішення ru_RU
dc.subject судові акти ru_RU
dc.subject гражданский процесс ru_RU
dc.subject гражданское судопроизводство ru_RU
dc.subject правосудие ru_RU
dc.subject судебное решение ru_RU
dc.subject судебные акты ru_RU
dc.subject civil procedure ru_RU
dc.subject civil process ru_RU
dc.subject justice ru_RU
dc.subject court decision ru_RU
dc.subject judicial acts ru_RU
dc.title Судові рішення в цивільному процесі України: проблеми термінології ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record