Яковлев Денис Вікторович

Яковлев Денис Вікторович

 

Недавние добавления

 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (ФОП Жорін Р. В., 2016-11-18)
  У статті досліджується український парламент як інститут політичного вибору. Визначено, що підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України буде сприяти демократизації політичної системи, дозволить ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2010)
  Розглядається проблема раціоналізації політичної взаємодії. Аналізуються теоретичні напрямки визначення раціональності та її ролі у сучасному суспільстві, що потребує міждисциплінарного підходу.
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Київ: Талком, 2015)
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2015)
  У політологічному есе зроблено спробу осмислити ситуацію вибору – повсякденного та «Великого», політичного та індивідуального, фатального, раціонального та випадкового. В якості прикладу «Великого» вибору обрано легендарну ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (University of Bucharest, 2015-05-08)
  The Ukrainian events in 2013 – 2014, which are called «Euromaidan», became the main stage of democratization in the whole country's history. Public expectations regarding the transition from an authoritarian regime to ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015-02-13)
  Перебудова стала Великим епізодом світового політичного процесу. Вона дала чітку та однозначну відповідь на питання: «Чи існує третій шлях?». Поразка перебудови означала, що вибір посткомуністичного політичного класу та ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015-02-27)
  Результат вибору передбачений самою системою соціальних координат: вибір не може вийти за межі альтернатив, запропонованих гранд-наративом та закладених у картині світу. Тобто, вибір дійсно є частиною соціальної взаємодії, ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-05-22)
  Впровадження необхідних реформ ускладнюється не лише активізацією прямих, публічних опонентів, а і «тихим», тіньовим спротивом тих, хто мав би реалізовувати обраний політичний курс. Мова йде про опортуністичну поведінку ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-10-10)
  У сучасному світі розвиток демократії пов’язується із простором політичних комунікацій. Хоча залучення широких суспільних верств до процесу вироблення політики й ускладнює прийняття раціонального політичного рішення через ...
 • Яковлєв, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса, 2014-12-12)
  Одним із визначальних для України – справді Великим – став вибір князя Володимира прийняти релігію Візантії, відомий як «Хрещення Русі». Цей вибір, як і полеміка, оповитий легендами. Очевидно, що Володимир справді опинився ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (Одеса : Астропринт, 2009)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню політичної взаємодії як комунікативного процесу та розгляду її складових - медіатизації, демократизації та раціоналізації. Проаналізовано причини та наслідки медіатизації ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (2009)
  В статье рассматриваются теоретические подходы к определению процесса рационализации политического взаимодействия и исторические типы рациональности. Особое внимание уделяется проблематике рационализации у М. Вебера. ...

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS