12.00.06

 

Recent Submissions

  • Наконечний, Андрій Богданович; Наконечный, Андрей Богданович; Nakonechnyi, Andriy B. (2016)
    Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право. – Національний юридичний університет імені ...