Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки

Show simple item record

dc.contributor.author Березовська, О. А.
dc.contributor.author Березовская, О. А.
dc.contributor.author Berezovska, O. A.
dc.date.accessioned 2016-06-07T11:37:50Z
dc.date.available 2016-06-07T11:37:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Березовська О. А. Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки / О. А. Березовська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 192-199. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5141
dc.description Березовська О. А. Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки / О. А. Березовська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 192-199. ru_RU
dc.description.abstract Метою статті є уточнення правової природи, особливостей об'єкта та суб'єктного складу відносин з договору ренти земельної ділянки. Це надасть можливість сформулювати авторське визначення поняття цього договору та його юридичну характеристику. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject рента ru_RU
dc.subject форми власності ru_RU
dc.subject договір ru_RU
dc.subject платежі ru_RU
dc.subject формы собственности ru_RU
dc.subject договор ru_RU
dc.subject платежи ru_RU
dc.subject rent ru_RU
dc.subject patterns of ownership ru_RU
dc.subject agreement ru_RU
dc.subject payments ru_RU
dc.title Поняття та правова природа договору ренти земельної ділянки ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record