Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

Show simple item record

dc.contributor.author Бойченко, Е. Г.
dc.contributor.author Бойченко, Э. Г.
dc.contributor.author Boichenko, E. G.
dc.date.accessioned 2016-06-07T12:35:04Z
dc.date.available 2016-06-07T12:35:04Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Бойченко Е. Г. Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України / Е. Г. Бойченко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 443-451. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5145
dc.description Бойченко Е. Г. Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України / Е. Г. Бойченко // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 443-451. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду специфічності господарської діяльності Збройних Сил України, аналізу правового регулювання питань створення, реорганізації, ліквідації військових частин - суб'єктів господарювання, легалізації їх діяльності; акцентується увага на існуючих неузгодженостях чинного законодавства з цих питань, необхідності їх усунення, а також на необхідності раціоналізації норм військового права, зокрема, шляхом їх кодифікації. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject економічна та господарська діяльність ru_RU
dc.subject військова частина Збройних Сил Укра­їни ru_RU
dc.subject військове господарство ru_RU
dc.subject військове майно ru_RU
dc.subject суб'єкт господарювання ru_RU
dc.subject экономическая и хозяйственная деятельность ru_RU
dc.subject воинская часть Вооруженных Сил Украины ru_RU
dc.subject войсковое хозяйство ru_RU
dc.subject войсковое имущество ru_RU
dc.subject субъект хозяйствования ru_RU
dc.subject economic and business activities ru_RU
dc.subject military units of the Armed Forces of Ukraine ru_RU
dc.subject military economy ru_RU
dc.subject military property ru_RU
dc.subject economic entity ru_RU
dc.title Окремі проблеми правового регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record