Об'єктивне та суб'єктивне в категорії «інтерес»

Show simple item record

dc.contributor.author Чепис, О. І.
dc.contributor.author Чепис, О. И.
dc.contributor.author Chepys, О. I.
dc.date.accessioned 2016-06-07T12:57:11Z
dc.date.available 2016-06-07T12:57:11Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Чепис О. І. Об'єктивне та суб'єктивне в категорії «інтерес» / О. І. Чепис // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 56-65. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5148
dc.description Чепис О. І. Об'єктивне та суб'єктивне в категорії «інтерес» / О. І. Чепис // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 56-65. ru_RU
dc.description.abstract Розкриття сутності інтересу вимагає відповіді на питання, яким явищем він виступає - об'єктивним, суб'єктивним чи об'єктивно-суб'єктивним. У результаті аналізу існуючих у філософській та юридичній науках концепцій автор доходить висновку, що інтерес — діалектична категорія. Автором також запропоноване власне визначення ітересу: інтерес - це прагнення суб'єкта задовольнити потреби соціального характеру, що проявляється у його вибірковій позиції стосовно об'єктивних умов існування і реалізується ним шляхом діяльності у суспільних відносинах. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject інтерес ru_RU
dc.subject законний інтерес ru_RU
dc.subject суб'єктивне право ru_RU
dc.subject потреба ru_RU
dc.subject мотив ru_RU
dc.subject діяльність ru_RU
dc.subject интерес ru_RU
dc.subject законный интерес ru_RU
dc.subject интересы общества ru_RU
dc.subject субъективное право ru_RU
dc.subject потребность ru_RU
dc.subject деятельность ru_RU
dc.subject interest ru_RU
dc.subject legal interest ru_RU
dc.subject interests of society ru_RU
dc.subject equitable right ru_RU
dc.subject necessity ru_RU
dc.subject reason ru_RU
dc.subject activity ru_RU
dc.title Об'єктивне та суб'єктивне в категорії «інтерес» ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record