Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права

Show simple item record

dc.contributor.author Дабіжа, Я. І.
dc.contributor.author Дабижа, Я. И.
dc.contributor.author Dabizha, Y. I.
dc.date.accessioned 2016-06-08T06:15:42Z
dc.date.available 2016-06-08T06:15:42Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Дабіжа Я. І. Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права / Я. І. Дабіжа // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 451-457. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5153
dc.description Дабіжа Я. І. Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права / Я. І. Дабіжа // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 451-457. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена питанням економічного стимулювання у сфері господарювання. Автором обґрунтовується необхідність виділення економіко-стимулюючої функції господарського права в якості його спеціальногалузевої функції, надається визначення зазначеної функції права, її мета та правові засоби. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject економіко-стимулююча функція господарського права ru_RU
dc.subject механізм господарсько- правового регулювання ru_RU
dc.subject предметні, функціональні цілі ru_RU
dc.subject экономико-стимулирующая функция хозяйственного права ru_RU
dc.subject механизм хозяйственно-правового регулирования ru_RU
dc.subject предметные, функциональные цели ru_RU
dc.subject economic-incentive function of economic law ru_RU
dc.subject the mechanism of economic and legal regulation ru_RU
dc.subject subject, functional purposes ru_RU
dc.title Поняття та зміст економіко-стимулюючої функції господарського права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record