ПросмотрПравове життя сучасної України по теме ""Female" magazine"

ПросмотрПравове життя сучасної України по теме ""Female" magazine"

Отсортировать по:Порядку:Результатам:

  • Мамич, М. В.; Mamich, M. V. (Одеса : Фенікс, 2014)
    Автор дослідження вважає, що у мові журналу «Жінка» на різних рівнях — текстовому, стилістичному — закріплений широкий спектр ціннісних орієнтирів, що відображають складники мовної та концептуальної картини світу українців.