Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетични­ ми та іншими ресурсами через приєднану мережу

Show simple item record

dc.contributor.author Голубєва, Н. Ю.
dc.contributor.author Голубева, Н. Ю.
dc.contributor.author Golubeva, N.
dc.date.accessioned 2016-06-08T11:38:55Z
dc.date.available 2016-06-08T11:38:55Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Голубєва Н. Ю. Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетични­ ми та іншими ресурсами через приєднану мережу / Н. Ю. Голубєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 86-91. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5173
dc.description Голубєва Н. Ю. Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетични­ ми та іншими ресурсами через приєднану мережу / Н. Ю. Голубєва // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 86-91. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню особливостей договору постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу на відміну від загальних норм про договір купівлі-продажу на сучасному етапі розвитку цивільного законодавства України. Відмічається, що системостворююча ознака для об'єднання договорів постачання через приєднану мережу в окремий вид купівліпродажу є не предмет, а спосіб передачі товару — постачання через приєднану мережу. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject зобов'язання ru_RU
dc.subject договір ресурсопостачання ru_RU
dc.subject постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу ru_RU
dc.subject договірні зобов'язання ru_RU
dc.subject обязательство ru_RU
dc.subject договор ресурсопоставки ru_RU
dc.subject снабжение энергетическими и другими ресурсами через присоединенную сеть ru_RU
dc.subject договорные обязательства ru_RU
dc.subject obligation ru_RU
dc.subject agreement ru_RU
dc.subject supply by power and other resources through the added net work ru_RU
dc.subject contractual obligations ru_RU
dc.title Особливості зобов'язань, що виникають з договору постачання енергетични­ ми та іншими ресурсами через приєднану мережу ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record