Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодав­ ства України

Show simple item record

dc.contributor.author Лічман, Л. Г.
dc.contributor.author Личман, Л. Г.
dc.contributor.author Lichman, L. G.
dc.date.accessioned 2016-06-10T06:36:08Z
dc.date.available 2016-06-10T06:36:08Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Лічман Л. Г. Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодав­ ства України / Л. Г. Лічман // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 304-311. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5200
dc.description Лічман Л. Г. Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодав­ ства України / Л. Г. Лічман // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 304-311. ru_RU
dc.description.abstract В статті на підставі проведеного аналізу українського та іноземного досвіду судового правозастосування обґрунтована необхідність змін в цивільному процесуальному законодавстві України з метою підвищення ефективності окремих судових процедур, зокрема за рахунок використання потенціалу медіації, яку пропонується запровадити в чинний процесуальний порядок розгляду цивільних справ. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject цивільний процес ru_RU
dc.subject суд ru_RU
dc.subject мирова угода ru_RU
dc.subject медіація ru_RU
dc.subject вдосконалення процесуальної форми ru_RU
dc.subject виконавче провадження ru_RU
dc.subject гражданский процесс ru_RU
dc.subject мировое соглашение ru_RU
dc.subject медиация ru_RU
dc.subject совершенствование процессуальной формы ru_RU
dc.subject исполнительное осуществление ru_RU
dc.subject civil procedure ru_RU
dc.subject court ru_RU
dc.subject world agreement ru_RU
dc.subject alternative dispute resolution ru_RU
dc.subject perfection of judicial form ru_RU
dc.subject executive ru_RU
dc.title Деякі пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодав­ ства України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record