Правові засади визначення видів релігійних організацій

Show simple item record

dc.contributor.author Додина, Євгенія Євгеніївна
dc.contributor.author Додина, Евгения Евгеньевна
dc.contributor.author Dodina, Evgeniya Evgenievna
dc.date.accessioned 2015-03-11T09:55:25Z
dc.date.available 2015-03-11T09:55:25Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Додина Є. Є. Правові засади визначення видів релігійних організацій / Є. Є. Додина // Наукові праці Одеської національної юридичної академії : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), В.В.Завальнюк [та інш.]; МОН України, ОНЮА. - Одеса: Юрид. л-ра, 2008. - Т. 7. С. 215-222.
dc.identifier.isbn 978-966-419-074-6
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/521
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject релігійні організації ru_RU
dc.subject государственно-церковные отношения ru_RU
dc.subject церква ru_RU
dc.subject религиозные организации ru_RU
dc.subject державно-церковні відносини ru_RU
dc.subject церковь ru_RU
dc.subject church-state relations ru_RU
dc.subject religious Organizations ru_RU
dc.subject church ru_RU
dc.title Правові засади визначення видів релігійних організацій ru_RU
dc.type Article ru_RU
dcterms.language Other


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record