Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнарод­ного співробітництва в кримінальному процесі

Show simple item record

dc.contributor.author Підгородинська, А. В.
dc.contributor.author Подгородинская, А. В.
dc.contributor.author Podgorodinskaya, A. V.
dc.date.accessioned 2016-06-13T07:36:52Z
dc.date.available 2016-06-13T07:36:52Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Підгородинська А. В. Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнарод­ного співробітництва в кримінальному процесі / А. В. Підгородинська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 483-488. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5229
dc.description Підгородинська А. В. Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнарод­ного співробітництва в кримінальному процесі / А. В. Підгородинська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 483-488. ru_RU
dc.description.abstract Стаття присвячена розгляду інституту визнання та виконання іноземних судових рішень, який може виступати способом міжнародного співробітництва в кримінальному процесі, за допомогою якого відповідний вид міжнародного співробітництва має можливість бути реалізованим. Зазначений інститут виступає частиною провадження в екстрадиційному процесі, при виконанні окремих процесуальний дій, в процедурі передачі засуджених осіб, при перейнятті кримінального провадження, в процедурі розшуку, арешту та конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject міжнародне співробітництво ru_RU
dc.subject міжнародна правова допомога ru_RU
dc.subject визнання та виконання іноземних судових рішень ru_RU
dc.subject передача засуджених осіб ru_RU
dc.subject екстрадиція ru_RU
dc.subject международное сотрудничество ru_RU
dc.subject международная правовая помощь ru_RU
dc.subject признание и исполнение иностранных судебных решений ru_RU
dc.subject передача осужденных лиц ru_RU
dc.subject экстрадиция ru_RU
dc.subject international cooperation ru_RU
dc.subject international legal assistance ru_RU
dc.subject recognition and enforcement of foreign judgments ru_RU
dc.subject transfer of sentenced persons ru_RU
dc.subject extradition ru_RU
dc.title Визнання та виконання іноземних судових рішень як спосіб міжнарод­ного співробітництва в кримінальному процесі ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record