Заповіт як підстава встановлення сервітуту в заповіті

Show simple item record

dc.contributor.author Цибульська, О. Ю.
dc.contributor.author Цибульская, О. Ю.
dc.contributor.author Tsabulskaya, O. Yu.
dc.date.accessioned 2016-06-14T07:51:28Z
dc.date.available 2016-06-14T07:51:28Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Цибульська О. Ю. Заповіт як підстава встановлення сервітуту в заповіті / О. Ю. Цибульська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 147-152. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5252
dc.description Цибульська О. Ю. Заповіт як підстава встановлення сервітуту в заповіті / О. Ю. Цибульська // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 147-152. ru_RU
dc.description.abstract У статті проаналізовано норми спадкового права з позицій виявлення сингулярного наступництва при спадкуванні. Висвітлення окремих аспектів правової характерис- тики сервітуту дозволило визначити специфіку правовідносин, що виникають у зв'язку з використанням громадянами даної правової конструкції, де сервітуарій виступає в якості кредитора, а спадкоємець — боржником. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject спадкування ru_RU
dc.subject сингулярне спадкове правонаступництво ru_RU
dc.subject заповіт ru_RU
dc.subject заповідальні розпорядження ru_RU
dc.subject сервітут ru_RU
dc.subject вигодонабувач ru_RU
dc.subject спадкоємець за заповітом ru_RU
dc.subject зобов'язання ru_RU
dc.subject кредитор ru_RU
dc.subject боржник ru_RU
dc.subject наследование ru_RU
dc.subject сингулярное правопреемство при наследовании ru_RU
dc.subject завещание ru_RU
dc.subject завещательные распоряжения ru_RU
dc.subject сервитут ru_RU
dc.subject выгодополучатель ru_RU
dc.subject наследник по завещанию ru_RU
dc.subject обязательства ru_RU
dc.subject кредитор ru_RU
dc.subject должник ru_RU
dc.subject inheritances ru_RU
dc.subject singular succession in inheritance ru_RU
dc.subject will (testament) ru_RU
dc.subject testamentary orders ru_RU
dc.subject servitut ru_RU
dc.subject remunerative receiver ru_RU
dc.subject heir by will (testament) ru_RU
dc.subject obligation ru_RU
dc.subject the creditor ru_RU
dc.subject the debtor ru_RU
dc.title Заповіт як підстава встановлення сервітуту в заповіті ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record