Ознаки плагіату у сфері авторського права

Show simple item record

dc.contributor.author Ульянова, Г. О.
dc.contributor.author Ульянова, Г. А.
dc.contributor.author Ulyanova, G. O.
dc.date.accessioned 2016-06-14T11:12:58Z
dc.date.available 2016-06-14T11:12:58Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Ульянова Г. О. Ознаки плагіату у сфері авторського права / Г. О. Ульянова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 259-265. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5259
dc.description Ульянова Г. О. Ознаки плагіату у сфері авторського права / Г. О. Ульянова // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України, НУ «ОЮА». – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – Вип. 66. - С. 259-265. ru_RU
dc.description.abstract У статті на підставі аналізу положень Закону України «Про авторське право і суміжні права» визначено ознаки плагіату. Наведено приклади розгляду судових справ про захист авторських прав від їх порушення внаслідок плагіату. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject плагіат ru_RU
dc.subject ознаки плагіату ru_RU
dc.subject привласнення авторства ru_RU
dc.subject оприлюднення твору ru_RU
dc.subject обнародування твору ru_RU
dc.subject права автора ru_RU
dc.subject плагиат ru_RU
dc.subject признаки плагиата ru_RU
dc.subject присвоение авторства ru_RU
dc.subject опубликование произведения ru_RU
dc.subject обнародование произведения ru_RU
dc.subject права автора ru_RU
dc.subject plagiarism ru_RU
dc.subject signs of plagiarism ru_RU
dc.subject appropriation of authorship ru_RU
dc.subject publication of work ru_RU
dc.subject promulgation of work ru_RU
dc.subject copyrights ru_RU
dc.title Ознаки плагіату у сфері авторського права ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record