Назарко Аркадій Тимофійович

Назарко Аркадій Тимофійович

 

Recent Submissions

 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, А. Т.; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Гарагонич, Олександр Васильович; Гарагонич, О. В.; Гарагонич, Александр Васильевич; Harahonych, Oleksandr V.; Гомонай, Василь Васильович; Гомонай, В. В.; Гомонай, Василий Васильевич; Homonai, Vasyl V.; Homonay, Vasyl; Кузнєцова, Зоя Вікторівна; Кузнєцова, З. В.; Кузнецова, Зоя Викторовна; Kuznietsova, Zoia V.; Храпенко, Олена Олегівна; Храпенко, О. О.; Храпенко, Елена Олеговна; Khrapenko, Olena O.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, А. Т.; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (Editorial Primmate S. A. S., 2021)
  The democratic community has faced a challenge regarding the existence or absence of a legal basis for the introduction of compulsory vaccination. The scholars asked the question: Is compulsory vaccination against COVID-19 ...
 • Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Borys A.; Perezhniak, Boris; Грищук, Аліна Борисівна; Грищук, А. Б. Аліна Борисівна; Грищук, Алина Борисовна Аліна Борисівна; Hryshchuk, Alina B.; Менсо, Ірина Володимирівна; Менсо, І. В.; Менсо, Ирина Владимировна; Menso, Iryna V.; Струкова, Крістіна Олексіївна; Струкова, К. О.; Струкова, Кристина Алексеевна; Strukova, Kristina O.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, А. Т.; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (Editorial Primmate S.A.S., 2021)
  Local self-government is one of the major institutions of civil society. Most democracies in the world have a developed system of local selfgovernment, to which a number of state functions are delegated. To characterize ...
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, А. Т.; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, А. Т.; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса, 2020)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю ...
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadii T. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Юридична література, 2017)
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав ...
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkady T. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkady T. (Одеса : Юридична література, 2007)
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkady T. (Одеса : Юридична література, 2011)
  В статті проаналізовано питання організації державного управління та місцевого самоврядування у великих урбанізованих територіях; розглянуто проблеми визначення міських агломерацій, теоретичні й ...
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkady T. (2014)
  Статья посвящена теоретическим, историко-правовым и методологическим аспектам феномена «городское самоуправление». Автором проведен комплексный анализ правовых факторов, обусловливающих становление и ...
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkady T. (2013)
  У статті на основі аналізу фахової літератури, чинного законодавства у сфері місцевого самоврядування розкрито теоретико-методологічну та охарактеризовано конституційно-правову основу формування та функціонування системи ...
 • Назарко, А. Т.; Назарко, А. Т.; Nazarko, A. T. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij (2014)
 • Назарко, Аркадій Тимофійович (Одеса, 2016-01-28)
  Дисертація є конституційно-правовим дослідженням міського самоврядування в Україні. Надано визначення міського самоврядування як гарантованих Конституцією і законами України права та реальної здатності територіальної громади ...