Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом

Show simple item record

dc.contributor.author Вишняков, О. К.
dc.contributor.author Вишняков, А. К.
dc.contributor.author Vishniakov, O. K.
dc.date 2005
dc.date.accessioned 2016-06-15T13:24:41Z
dc.date.available 2016-06-15T13:24:41Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.citation Вишняков О. К. Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом / О. К. Вишняков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 528-536. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5278
dc.description Вишняков О. К. Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом / О. К. Вишняков // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Ю. М. Оборотов (заст. голов. ред.), Л. Р. Біла (відп. секр.) [та ін.] ; ОНЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 25. – С. 528-536. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject зона вільної торгівлі ru_RU
dc.subject Україна ru_RU
dc.subject Європейський Союз ru_RU
dc.subject антидемпінгові заходи ru_RU
dc.subject режим вільного руху товарів ru_RU
dc.subject режим найбільшого сприяння в торгівлі ru_RU
dc.subject зона свободной торговли ru_RU
dc.subject Украина ru_RU
dc.subject Европейский Союз ru_RU
dc.subject антидемпинговые меры ru_RU
dc.subject режим свободного движения товаров ru_RU
dc.subject режим наибольшего благоприятствования в торговле ru_RU
dc.subject Free trade zone ru_RU
dc.subject Ukraine ru_RU
dc.subject European Union ru_RU
dc.subject Anti-dumping measures ru_RU
dc.subject regime of free movement of goods ru_RU
dc.subject regime of the most favored to trade ru_RU
dc.title Правові умови створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record