Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі державного управління України

Show simple item record

dc.contributor.author Кравцова, О. В.
dc.contributor.author Kravtsova, O.
dc.date 2013
dc.date.accessioned 2016-06-16T08:47:40Z
dc.date.available 2016-06-16T08:47:40Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Кравцова О. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі державного управління України / О. В. Кравцова // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 433-436. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5286
dc.description Кравцова О. В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі державного управління України / О. В. Кравцова // Економіко-правовий розвиток сучасної України : матер. ІIІ Всеукр. наук. конф. студ., аспір. та молодих вчених (22-23 листопада 2013 р., м. Одеса) / за ред. д.е.н., проф. О. М. Кібік, д.ю.н., проф. О. П. Подцерковного ; Національн. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 433-436. ru_RU
dc.language Other
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject державне управління України ru_RU
dc.subject інформаційно-комунікаційні технології ru_RU
dc.subject інформаційне суспільство ru_RU
dc.subject електронне  урядування ru_RU
dc.subject государственное управление Украины ru_RU
dc.subject информационно-коммуникационные технологии ru_RU
dc.subject информационное общество ru_RU
dc.subject электронное управление ru_RU
dc.subject state governance Ukraine ru_RU
dc.subject іnformation and сommunication technology ru_RU
dc.subject information society ru_RU
dc.subject eGovernment ru_RU
dc.title Роль інформаційно-комунікаційних технологій в системі державного управління України ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record