Публікації вчених університету

Публікації вчених університету

 

Recent Submissions

 • Лук’янов, Дмитро Васильович; Лук’янов, Д. В.; Lukianov, Dmytro V.; Марін, Олександр Костянтинович; Марін, О. К.; Marin, Oleksandr K.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Уварова, Олена Олександрівна; Уварова, О. О.; Uvarova, Olena O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Kharytonova, Olena I.; Шостак, Олена Миколаївна; Шостак, О. М.; Shostak, Olena M. (Одеса : Гельветика, 2022)
  В посібнику розглядаються міжнародні стандарти прав людини у кримінальному праві в глобальному, регіональному та локальному контекстах із застосуванням компаративної перспективи; окрема увага приділена питанню прав людини ...
 • Бонфіс, Ф.; Bonfis, F.; Кателан, Н.; Katelan, N.; Крюссманн, Т.; Kriussmann, T.; Соулоу, К.; Soulou, K.; Шведас, Г.; Shvedas, H. (Одеса : Гельветика, 2022)
  Навчальний посібник присвячено засадам європейського кримінального права та процесу, дії кримінального права в просторі та часі, загальну частину матеріального кримінального права, окремим сферам реформи кримінального ...
 • Головкін, Богдан Миколайович; Головкін, Б. М.; Holovkin, Bohdan M.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Tuliakov, Viacheslav O.; Бурдін, Володимир Миколайович; Бурдін, В. М.; Burdin, Volodymyr M.; Романов, М. В.; Romanov, M. V.; Сень, Ірина Зеновіївна; Сень, І. З.; Sen, Iryna Z.; Хильченко (Макаренко), Анастасія Сергіївна; Хильченко (Макаренко), А. С.; Khylchenko (Makarenko), Anastasiia S. (Одеса Видавництво «Гельветика», 2022)
  Навчальний посібник присвячено засадам державної політики у сфері покарань, аналізу профільного законодавства, наукових підходів щодо змісту, цілей і системи покарань за кримінальним правом України, методології призначення ...
 • Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard Eduardovych (Одеса, 2016)
  У статті проаналізовано сутність та значення використаних джерел при написанні наукових робіт, визначено їх вплив на «якість» подібних робіт. Розглянуто проблематику доступу до зарубіжних джерел, а також зроблено спробу ...