Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві

Show simple item record

dc.contributor.author Афанасьєва, Мар'яна Володимирівна
dc.contributor.author Afanasyeva, Maryana V. en-EN
dc.contributor.author Афанасьева, Марьяна Владимировна ru-RU
dc.date.accessioned 2015-03-16T09:03:32Z
dc.date.available 2015-03-16T09:03:32Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Афанасьєва М. В. Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві / М. В. Афанасьєва // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2013. – Т. 13. – С. 206-212. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/543
dc.description.abstract Стаття розкриває проблематику взаємодії політики та права у сучасному виборчому праві України. Зазначаються загальні засади політичної юриспрупреднції як методологічного підходу до пізнання конституціно-правових явищ та процесів. Наводяться приклади застосування доктрини "політичного питання" до виборчої сфери в Україні. Звертається увага на подекуди суб'єктивістський характер діяльності з розробки українського виборчого законодавства. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject вибори ru_RU
dc.subject виборче право ru_RU
dc.subject доктрина "політичного питання" ru_RU
dc.subject політична доцільність ru_RU
dc.subject політична юриспруденція ru_RU
dc.subject прагматизм ru_RU
dc.subject выбори ru_RU
dc.subject избирательное право ru_RU
dc.subject доктрина "политического вопроса" ru_RU
dc.subject политическая целесообразность ru_RU
dc.subject политическая юриспруденция ru_RU
dc.subject election ru_RU
dc.subject electoral law the doctrine of «political question» ru_RU
dc.subject political advisability ru_RU
dc.subject political jurisprudence ru_RU
dc.subject pragmatism ru_RU
dc.title Доктрина "політичного питання" в українському виборчому праві ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record