Проблеми правового регулювання провадження у справах про видворення іноземців та осіб без громадянстваFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Актуальні проблеми держави і права. - 2012. - Випуск 67
    зб. наук. пр.
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​
  • Ківалов Сергій Васильович
    Президент Національного університету "Одеська юридична академія", академік Національної академії правових наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України​