Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Том ІІFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)