Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Том ІІ

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-07-19T09:11:07Z
dc.date.available 2016-07-19T09:11:07Z
dc.date.issued 2016-05-20
dc.identifier.citation Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - 712 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 978-966-419-261-0
dc.identifier.isbn 978-966-419-263-4
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5517
dc.description Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) : у 2 т. Т. 2 / відп. ред. М. В. Афанасьєва. - Одеса : Юридична література, 2016. - 712 с. ru_RU
dc.description.abstract У другому томі збірника матеріалів Міжнародної науково-прак­тичної конференції "Правові та інституційні механізми забез­печення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції" ві­дображені актуальні питання адміністративного права та процесу, фінансового права, результати правових досліджень у сфері судової та правоохоронної діяльності, актуальні проблеми кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, кримінально-процесуального права, криміналістики, судової експертизи, судової психології та медицини. Розглядаються сучасні проблеми цивільного права та цивільного процесу, права інтелектуальної власності та корпоративного права, господарського права та процесу. Висвітлюються проблеми фізичної підготовки майбутніх юристів, правової лінгвістики, перекладу та журналістики. ru_RU
dc.publisher Одеса : Юридична література ru_RU
dc.subject адміністративне право ru_RU
dc.subject реформування адміністративного права ru_RU
dc.subject державна служба ru_RU
dc.subject адміністративний процес ru_RU
dc.subject реформування адміністративного процесу ru_RU
dc.subject фінансове право ru_RU
dc.subject реформування фінансового права ru_RU
dc.subject судоустрій ru_RU
dc.subject організація діяльності прокуратури ru_RU
dc.subject організація діяльності правоохоронних органів ru_RU
dc.subject адвокатура ru_RU
dc.subject правоохоронна діяльність ru_RU
dc.subject кримінальне право ru_RU
dc.subject кримінологія ru_RU
dc.subject кримінально-виконавче право ru_RU
dc.subject кримінальне процесуальне право ru_RU
dc.subject криміналістика ru_RU
dc.subject судова експертиза ru_RU
dc.subject судова психологія ru_RU
dc.subject судова медицина ru_RU
dc.subject цивільне право ru_RU
dc.subject сімейне право ru_RU
dc.subject Угода про асоціацію України та ЄС ru_RU
dc.subject імплементація ru_RU
dc.subject правова адаптація ru_RU
dc.subject внутрішній ринок ЄС ru_RU
dc.subject право інтелектуальної власності ru_RU
dc.subject корпоративне право ru_RU
dc.subject інтелектуальна власність ru_RU
dc.subject мережа Інтернет ru_RU
dc.subject захист прав інтелектуальної власності ru_RU
dc.subject цивільне судочинство ru_RU
dc.subject цивільний процес ru_RU
dc.subject судова реформа ru_RU
dc.subject господарське право ru_RU
dc.subject господарський процес ru_RU
dc.subject фізична підготовка юристів ru_RU
dc.subject правова лінгвістика ru_RU
dc.subject засоби масової інформації ru_RU
dc.title Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку держави та права в умовах євроінтеграції. Том ІІ ru_RU
dc.title.alternative матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2016 р., м. Одеса) ru_RU
dc.type Book ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record