Єзеров Альберт Анатолійович

Єзеров Альберт Анатолійович

 

Recent Submissions

 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Констанкевич, Юрій Зиновійович (Одеса, 2020)
  Навчально-методичний посібник присвячено системному конституційно-правовому аналізу актуальних проблем організації та здійснення виконавчої влади в Україні та співвіднесених з нею процесів публічного управління та ...
 • Терлецький, Дмитро Сергійович; Афанасьева, Мар'яна Володимирівна; Батан, Юрій Дмитрович; Бальцій, Юрій Юрійович; Волкова, Дарія Євгенівна; Єзеров, Альберт Анатолійович; Животовська, Ірина Юріївна; Крусян, Анжеліка Романівна; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Мішина, Наталя Вікторівна; Назарко, Аркадій Тимофійович; Олькіна, Олена Володимирівна; Панасюк, Віта Миколаївна (Одеса, 2020)
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, що навчаються за спеціальністю ...
 • Єзеров, Альберт Анатолійович; Батан, Юрій Дмитрович (2016)
  Стаття присвячена розгляд у концепції належного врядування й дотримання його критеріїв органами місцевого самоврядування під час надання адміністративних послуг. Зазначається, що запровадженню цієї концепції сприяють процеси ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Юридична література, 2017)
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав ...
 • Езеров, А. А.; Ezerov, A. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2009)
  Конфліктологічна експертиза конституційного законодавства є одним з методологічних інструментів дослідження якості конституційно-правових норм і практики їх реалізації з точки зору конституційної конфліктності. ...
 • Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Yezerov, Albert А. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Yezerov, Albert А. (Одеса : Юридична література, 2008)
  Постійне зростання конфліктності конституційно-правових відносин, необхідність удосконалення конституційного законодавства у відповідності до світових стандартів конституціоналізму зумовлюють актуальність дослідження ...
 • Єзеров, А. А.; Езеров, А. А.; Yezerov, A. A. (Одеса : Юрид. л-ра, 2005)
 • Орзіх, Марко Пилипович; Єзеров, Альберт Анатолійович; Орзих, Марк Филиппович; Езеров, Альберт Анатольевич; Orzih, Mark; Ezerov, Al'bert (2011)
  The adaption of the Constitution of Ukraine doesn't mark the end of the constitutional reform in the country. The constitutional reform still lasts because of the lack of defined by the science and practice tools of ...
 • Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Ezerov, Al'bert (2014)
 • Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Yezerov, Albert А. (2007)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 — конституційне право. — Одеська національна юридична академія, Одеса, 2007. Вперше в рамках науки конституційного права України ...
 • Орзих, Марк Филиппович; Орзіх, Марко Пилипович; Orzikh, Mark Ph.; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальций, Юрий Юриевич; Бальцій, Юрій Юрійович; Baltsiy, Yuriy Yu.; Езеров, Альберт Анатольевич; Єзеров, Альберт Анатолійович; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжелика Романовна; Крусян, Анжеліка Романівна; Krusyan, Anzhelika R.; Михалев, Владимир Александрович; Міхальов, Володимир Олександрович; Mikhalev, Vladymir A.; Мишина, Наталья Викторовна; Мішина, Наталя Вікторівна; Mishyna, Natalya V.; Олькина, Елена Владимировна; Олькіна, Олена Володимирівна; Olkina, Olena V.; Пережняк, Борис Аркадьевич; Пережняк, Борис Аркадійович; Perezhnyak, Borys A.; Словская, Ирина Евгеньевна; Словська, Ірина Євгенівна; Slovska, Iryna E.; Совгиря, Ольга Владимировна; Совгиря, Ольга Володимирівна; Sovgyrya, Olga V.; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskiy, Dmytro S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Шаповал, Владимир Николаевич; Шаповал, Володимир Миколайович; Shapoval, Volodymyr M.; Шуклина, Наталия Георгиевна; Шукліна, Наталя Георгіївна; Shuklina, Natalya G. (Киев : Юринком Интер, 2013)
  Монография посвящена конституционным преобразованиям в Украине. Представлено изложение процессов подготовки и принятия Конституции Украины 1996 г., конституционно-проектных работ и конституционных преобразований ...
 • Єзеров, Альберт Анатолійович (Єзеров А.А. Узгодження нормативно-правових актів та дій суб'єктів конституційних правовідносин як засіб здійснення впливу на конституційний конфліктний процес / А.А. Єзеров // Актуальні проблеми політики : Збірник наукових праць / Керівник авт. кол. С. В. Ківалов; відп. за вип. Л. І. Кормич. – Одеса: Фенікс, 2010. – Вип. 39. – С. 56-66., 2010)
  В статье рассмотрены проблемы влияния субъектов конституционно-правовых отношений на конституционные конфликты с целью их предупреждения или прекращения путем гармонизации соответствующих правовых актов и действий. Определены ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds