Рівні правової культури офіцерського складу Збройних Сил України (за ре­ зультатами конкретно-соціологічного дослідження)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)