Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика

Show simple item record

dc.contributor.author Астахова, Т. В.
dc.contributor.author Astakhova, T. V.
dc.date.accessioned 2016-08-09T07:51:30Z
dc.date.available 2016-08-09T07:51:30Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Астахова Т. В. Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 64 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 31-39. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/5577
dc.description Астахова Т. В. Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика / Т. В. Астахова // Актуальні проблеми держави і права : збірник наук. праць. Вип. 64 / НУ «ОЮА» , редкол. С. В. Ківалов (голов. ред.) та ін., відп. за вип. В. М. Дрьомін. – Одеса : Юрид. л-ра, 2012. – С. 31-39. ru_RU
dc.description.abstract В статті розкриваються доктринальні основи конституційно-правових принципів виборчого права України. Аналізуються положення чинного законодавства про вибори в сучасній Україні. На основі системного аналізу законодавчих положень та з урахуванням конституційних, політико-правових реалій робиться висновок про необхідність удосконалення системи гарантій і правових механізмів забезпечення та реалізації принципів виборів, що мають сприяти подальшому поступовому розвитку безпосередньої демократії в Україні. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Юрид. л-ра ru_RU
dc.subject вибори ru_RU
dc.subject принципи виборів ru_RU
dc.subject загальне, рівне і пряме виборче право ru_RU
dc.subject суверенітет народу ru_RU
dc.subject виборче законодавство ru_RU
dc.subject выборы ru_RU
dc.subject принципы выборов ru_RU
dc.subject общее, равное и прямое избирательное право ru_RU
dc.subject суверенитет народа ru_RU
dc.subject избирательное законодательство ru_RU
dc.subject elections ru_RU
dc.subject electoral principles ru_RU
dc.subject universal ru_RU
dc.subject equal and direct suffrage ru_RU
dc.subject popular sover- eignty, the electoral law ru_RU
dc.title Принципи виборчого права України: конституційно-правова теорія та практика ru_RU
dc.type Article ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record